فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

خلاصه کتاب مرور دین به عنوان تعیین کننده ی اجتماعی سلامت عمومی

خلاصه کتاب مرور دین به عنوان تعیین کننده ی اجتماعی سلامت عمومی خلاصه شده و استنتاج از یک کتاب در حوزه جامعه شناسی دین در این فایل، ترجمه، برداشت و استنتاج و خلاصه شده خواننده از کتاب «دین به عنوان تعیین کننده ی اجتماعی سلامت عمومی» اثر الون...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (خودکشی) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (خودکشی) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید: بخشی از متن: خودکشی به معنای نابود کردن و از بین بردن خود

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (طلاق یا از هم گسیختگی خانوادگی) نوشته هدایت الله ستود

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (طلاق یا از هم گسیختگی خانوادگی) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: بخشی از متن: طلاق یا از هم گسیختگی خانواده

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (اعتیاد به مواد مخدر) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (اعتیاد به مواد مخدر) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: بخشی از متن: اعتیاد به مواد مخدر، پدیده ای است

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (روسپیگری و انحرافات جنسی) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل دهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (روسپیگری و انحرافات جنسی) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: بخشی از متن: روسپیگری در گذر زمان

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (سرقت) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل نهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (سرقت) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید: بخشی از متن: سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (آسیب شناسی تغییر و نظام کسیختگی اجتماعی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (آسیب شناسی تغییر و نظام کسیختگی اجتماعی) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (عوامل موثر در کژ رفتاری و جرم) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (عوامل موثر در کژ رفتاری و جرم) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید: بخشی از متن: انسان در فرایند جامعه پذیری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (کژرفتاری و جرم) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل دوم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (کژرفتاری و جرم) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید: بخشی از متن: کژرفتاری و جرم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی