فایل های دسته بندی جزوات آموزشی - صفحه 1

جزوه آموزشی تک یاخته شناسی

جزوه آموزشی تک یاخته شناسی در قالب pdf و در  حجم 16 صفحه:بخشی از متن: یکی از بیماری های خیلی مهم در انگل شناسی،مالریاست که یکی از وخیم ترین بیماری هاست و روی آن کار میشود ولی تاکنون موفك به ریشه کنی آن نشده اند.بیش از 150 گون...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رشته ی داروسازی: مبحث امولسیون (Emulsion)

رشته ی داروسازی: مبحث امولسیون (Emulsion) در قالب  word و در حجم 12 صفحه:بخشی از متن:امولسیون (Emulsion)در ادامه مبحث سیستم های پراکنده، در مورد کلوئید ها صحبت شد و در جلسه قبل در مورد سوسپانسیون ها و خصوصیات آن ها صحبت کردیم. سیستم پراکنده...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل